Een groene elektrische fiets met een mand

Fietsaccu en weersomstandigheden

Als we flink tegen de wind in moeten zal een accu sneller leeg zijn omdat er meer energie gevraagd wordt. Als we echter uitgaan van een identieke windkracht en windrichting zullen we, opmerkzaam als we zijn, kunnen opmerken dat de prestaties van de E-Bike akku ook temperatuurafhankelijk is. Zowel een lagere als een hogere temperatuur heeft invloed op een fietsaccu. ‘s Winters merken we het als de accu sneller leeg is dan normaal gebruikelijk, maar dit herstelt zich bij een goede accu die weer langzaam op temperatuur wordt gebracht.

Een ander verhaal wordt het als de bedrijfstemperatuur boven de 35 graden komt te liggen. De slijtage van de accu zal toenemen. Het heeft dus echt zin om je accu te beschermen tegen hogere temperaturen, waarbij het niet belangrijk is waardoor die warmte ontstaat, hetzij zonnewarmte of warmte die ontstaat bij laden en ontladen..

De temperatuur heeft dus zeker invloed op je fiets accu, en dit komt voort uit de interne weerstand van de accucellen die vanaf een bepaalde (lagere) waarde toeneemt.

Idealiter ligt de optimale gebruikstemperatuur van een Li-Ion accu tussen de 15 en 35 graden celsius. Let wel hiermee wordt de temperatuur van de accucel zelf bedoeld en niet de omgevingstemperatuur.

Tussen de waardes van 15 en 35 graden is de prestatie van de accu dus optimaal. Daalt de temperatuur beneden de 15 graden, neemt de prestatie af. Afhankelijk van de conditie van de accu zal bij een bedrijfstemperatuur van -10 graden de prestatie in het beste geval maximaal 85% zijn. Met een verder dalen van de temperatuur zal ook het genoemde prestatie-percentage steeds kleiner worden.

Komt de bedrijfstemperatuur echter boven de 35 graden Celsius, zal er meer slijtage in de cellen optreden waardoor de levensduur van de accu zal worden beperkt, hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de slijtage. Wordt de temperatuur echt te hoog is het niet onmogelijk dat de accucel onherstelbaar beschadigd raakt, of zelfs in brand vliegt.

Houd hier dus rekening mee als je een fiets pauze inlast, stal je fiets(accu) niet in de volle zon want de temperatuur van de accu gaat al snel richting de 50 graden en meer. Een weetje is dat ook voor het laden een ideale temperatuur bestaat, voor normaal laden ligt de gewenste cel temperatuur rond 25 graden, voor snelladen op 32 graden. Echter men moet bedenken dat het laadproces een temperatuurverhoging teweeg brengt en daardoor juist weer minder optimaal zal worden. De kunst is dus om de gulden middenweg te bewandelen zodat je het langst profijt hebt van je fietsaccu. Ons advies is om de accu bij kamertemperatuur te laden.

Een fietsaccu is meestal spatwaterdicht en niet waterproof, dit kan tot gevolg hebben dat er water of condens in de accubehuizing terecht kan komen. Beiden kunnen desastreus uitpakken voor je accu. Neem je accu tijdig in bescherming kan veel ellende voorkomen.