Creme Cycles Accu elektrische fiets

Er van uitgaande dat je niet langer tevreden bent met de actieradius van je Creme fiets accu, is de keus van een fietsaccu revisie de juiste. De Creme fietsaccurevisie is dé methode om oorzaak en gevolg van een minder presterende accu op te lossen. Oude fietsaccu’s kunnen vaak weer tot de originele prestaties gebracht worden met het vervangen van de E-bike accucellen. Vaak is capaciteitsverlies een gevolg van normale slijtage van de batterijen, en is het vernieuwen van de accucellen de beste, duurzaamste, en voordeligste remedie.

Er zijn geen producten beschikbaar

Creme Cycles

Soms echter kan prestatieverlies veroorzaakt worden door defecten in de regelelektronica of acculader. Deze problemen worden door ons vóór de revisie ontdekt en opgelost. Daardoor kan het vernieuwen van de accucellen vaak achterwege blijven waardoor veel kosten worden bespaard.

Te verwachten actieradius van een Creme accu revisie

Afhankelijk van de gekozen capaciteit kunt u kiezen welke afstand u wil fietsen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven batterijspecificaties, de actieradius van de Creme batterij het niveau bereiken van de accu in originele staat. Aangezien de Creme accurevisie de mogelijkheid biedt om de accucapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de fietsaccu dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de actieradius.

Werkwijze tijdens de Creme accurevisie

Is de Creme fietsaccu eenmaal op onze locatie aangekomen, wordt hij uitgebreid gemeten met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, BMS, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden bijgehouden. Pas nadat alle resultaten van de onderzoeken de  kwaliteit van de reparaties hebben bevestigd, wordt de gereviseerde fiets accu verzendklaar gemaakt.

Veelvoorkomende problemen van de Creme accu

De Creme fiets accu is over het algemeen een  goede batterij. Een van de meest voorkomende klachten zijn onder andere afname van de trapondersteuning tijdens een fietstocht en de snelle terugloop van de capaciteit. Dit laatste houdt in dat het aantal te verwachten kilometers, oftewel de actieradius, op één volledig volgeladen fietsaccu onhaalbaar blijkt. Het gebruik van het display en haar indicatie is niet voor iedereen even gemakkelijk en logisch. Soms vermeldt het display een probleem dat niet goed te herleiden is. Ook kunt u er tegen aan lopen dat de E-bike er tijdens een toertocht mee op houdt of capituleert bij een lege fiets accu van rond de 15% tot 30%.