CarQon Accu elektrische fiets

Gesteld dat je niet meer tevreden bent met de actieradius van je CarQon fietsaccu, is de keus van een fietsaccu revisie een hele goede. De fietsaccu revisie is er op gericht om verloren gegane accucapaciteit te herwinnen. Versleten fietsaccu’s kunnen vaak weer tot ongekende prestaties gebracht worden met het vervangen van de accucellen. Vaak is prestatieverlies een gevolg van normale slijtage van de cellen, en is het vernieuwen van de batterijen de beste, duurzaamste, en voordeligste remedie.

Er zijn geen producten beschikbaar

CarQon

Soms echter kan prestatieverlies veroorzaakt worden door defecten in de regelelektronica of acculader. Deze problemen worden door ons vóór de revisie ontdekt en opgelost. Daardoor kan het vernieuwen van de cellen vaak achterwege blijven waardoor veel kosten worden bespaard.

Actieradius van een CarQon fietsaccu revisie

Afhankelijk van de gekozen capaciteit kunt u kiezen welke afstand u wil fietsen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven batterijspecificaties, de actieradius van de CarQon batterij het niveau bereiken van de accu in originele staat. Aangezien de CarQon fiets accurevisie de mogelijkheid biedt om de fiets accucapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de batterij dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de actieradius.

Hoe werkt het? Een CarQon accurevisie

Is de CarQon fiets accu eenmaal op onze locatie aangekomen, wordt hij grondig gemeten met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, elektronica, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden bijgehouden. Pas nadat alle resultaten van de onderzoeken de  kwaliteit van de revisie hebben bevestigd, wordt de gereviseerde fietsaccu verzendklaar gemaakt.

Problemen van de CarQon batterij

Naarmate de fiets accu ouder wordt dan kan het zijn dat de CarQon fietsaccu klachten krijgt. De meest voorkomende klachten zijn onder andere afname van de trapondersteuning tijdens een toertocht en de snelle terugloop van het vermogen. Dit laatste houdt in dat het aantal te verwachten kilometers, oftewel de actieradius, op één  geladen accu onhaalbaar blijkt. Het gebruik van het display en haar weergave is niet voor iedereen even gemakkelijk en logisch. Soms vermeldt het display een probleem dat niet goed te herleiden is. Ook kunt u er tegen aan lopen dat de E-bike er tijdens een toertocht  opeens stopt of uitvalt bij een lege fiets accu van rond de 15% tot 30%.